آموزش تصویری 8 مدل بستن شال (بخش دوم)

مدل بستن شال دخترانه: ابتدا شال را با تقسیم به دو قسمت بزرگتر و کوچکتر ساده سر می‌کنید و در کنار گوش هر دو سمت را محکم کنید. حالا قسمت بلند‌تر را از پشت گردن به سمت زیر طرف مخالف می‌برید و با وسط قسمت کوچکتر را با قسمت بلند‌تر شال گره می‌زنید. مجدد قسمت بلند‌تر به سمت اول خود باز می‌گردانید. از زیر چانه مابقی قسمت بلند‌تر را عبور دهید و محکم کنید. مدل ادامه مطلب…

آموزش تصویری 8 مدل بستن شال (بخش اول)

مدل دخترانه با یک طرف آزاد: با توجه به عکس متوجه می‌شوید که این مدل بستن شال بسیار ساده است و البته زمان زیادی نیز نیاز ندارد. ابتدا شال را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. یک سمت شال باید بلند‌تر از سمت دیگر آن باشد. با کمک سنجاق شال را محکم می‌کنیم و سمت بلند‌تر را به دور سر می‌چرخانیم و مانند تصویر مرتب و محکم می‌کنیم. مدل بستن سریع شال:​ بستن شال با این ادامه مطلب…

آموزش تصویری 10 مدل بستن شال گردن (بخش دوم)

پیچ طنابی: شال را به شکل یک طناب بلند بپیچید. شال را به همان شکل دور گردن بیاندازید. یک طرف شال را به دور گردن بپیچید تا یک حلقه ایجاد شود. دو سر انتهایی شال را به هم گره بزنید تا حلقه دوم ایجاد شود. طول حلقه را به اندازه دلخواه تنظیم کنید. پیچ شال را کمی شل کنید و شال را میتوانید به صورت یک طرفه و یا جلو استفاده کنید. مدل پاپیون:​ شال ادامه مطلب…

آموزش تصویری 10 مدل بستن شال گردن (بخش اول)

مدل دوحلقه ای: شال را به دو نیم کرده و از گردن آویزان کنید. دو طرف انتهایی شال را از داخل حلقه رد کنید. دو طرف انتهایی را به صورت شل به بالا بکشید و زیر شال گذاشته تا حلقه جدیدی ایجاد شود. دو طرف انتهایی شال را از زیر حلقه جدید رد کرده و سفت کنید. مدل بافتی:​ شال را به دو نیم تا کرده و از گردن بیاویزید. یکی از دو سر انتهایی ادامه مطلب…